Reklamacje

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU
DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko nabywcy:_____________________________________________________
Nick Allegro/nr zamówienia w sklepie internetowym*:______________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Nr telefonu:________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
TOWAR:
Data zakupu towaru:_________________________________________________________
Data odebrania przesyłki:______________________________________________________
Nr aukcji/nr zamówienia w sklepie internetowym*:_________________________________
Nazwa towaru:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cena:_____________________
Powód reklamacji/zwrotu*:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Proszę o zwrot kosztów zakupu towaru na poniższe konto:
Imię i nazwisko właściciela konta:_______________________________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Nr konta:___________________________________________________________________
Data:_____________________
Podpis Nabywcy:___________________________________
* niepotrzebne skreślić

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl